Üyelik Şartları

1. Üyelik şartları
 
Derneğin amaçlarını kabul eden, ahşap mutfak, banyo mobilyası, ankastre cihaz üretici ve ithalatçı iş kolunda faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilirler.
 
Gerçek kişi üyeliklerde;
 
Gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi,  Adi ortaklıklarda fiil ehliyetine sahip ortaklar, Tüzel kişi işletmelerde çalışan, fiil ehliyetine sahip yöneticiler ve şirket ortakları derneğimize şahsi üye olabilirler. 
Gerçek kişi üyeler, ahşap mutfak, banyo mobilyası, ankastre cihaz üretici ve ithalatçı iş kolunda olmak koşulu ile iş yeri değiştirdiklerinde veya başka bir firmada ortak veya işletme sahibi olduklarında üye adet sınırları içinde bulundukları firmadan üye olacağını belirten yazıyı, kendi yazılı müracaatlarına ekleyerek derneğe vermek kaydıyla tekrar giriş aidatı ödemeden gerçek kişi üyeliklerini devam ettirebilirler. 
Derneğimize üye olacak gerçek kişilerin Dernekler Kanunu’ndaki üyelik şartlarına haiz olması gereklidir.
 
Tüzel kişi üyeliklerde;
 
Tüzel kişilerin, Sanayi Odası veya Ticaret Odası’na kayıtlı üye olmaları, 
Tüzel kişi firmayı temsilen seçilecek kişilerin de Dernekler Kanunu’ndaki üyelik şartlarını taşıması gereklidir.
Ahşap mutfak, banyo mobilyası, ankastre cihaz üretici ve ithalatçıları dışında kalmakla beraber diğer mutfak ve banyo mobilyası ve eşyası üretici ve ithalatçıları ile sektörümüzle ilgili yazılım ve yayıncılık firmaları da istedikleri takdirde Yönetim Kurulu’nca derneğe fahri üye olarak kabul edilebilir.
 
2. Gerekli evrak ve işlemler
 
Gerçek kişi üyelikler için;
 
Derneğe üye olmak istediğinizi belirten imzalı bir yazı
1 adet fotoğraf
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
5.000 TL giriş ücreti ve 10.500 TL yıllık aidatın derneğimizin Akbank Batı Ataşehir Şubesi, hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu (Iban: TR200004601024888000037335) 
Aday tanıtım ve beyan formunun durulması. (Dernek Genel Sekreterliği’nden temin edilen)
 
 Tüzel kişi üyelikler için;
 
Derneğe üye olmak isteğinizi ve dernekte firmanızı kimin temsil edeceğini belirten yönetim kurulu veya ortaklar kurulu tarafından alınmış ve notere tasdik edilmiş karar örneği veya bu konuda imza yetkilisi tarafından yazılmış bir üyelik başvurusu ile imza sirküleri,
Tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin 1 adet renkli fotoğraf,
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
5.000 TL giriş ücretinin ve 10.500 TL yıllık aidatın derneğimizin Akbank Batı Ataşehir Şubesi hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu gereklidir.  (Iban: TR200004601024888000037335)  
Temsilci için, aday tanıtım ve beyan formunun durulması. (Dernek Genel Sekreterliği’nden temin edilen)
 
Üye kabulü veya reddinin nihai merci Yönetim Kurulu’dur. Başvurusu ret edilen kişiye ret nedeni bildirilmez. Herhangi bir nedenle dernek üyeliğinizin onaylanmaması durumunda yukarıdaki bedeller aynen iade edilir.