Amaçlar

Sektörün gelişmesi ve sektörün uluslararası rekabetin bütün boyutları içinde belirli bir düzeye gelebilmesi için çalışan MUDER, bunun için derneğin üye profiline uygun nitelikli, saygın, marka imajı yüksek her boyuttaki kuruluşun, dernek üyeliği talebinden büyük destek almakta ve bundan kıvanç duymaktadır.

  • Sektörde standartlaşma ve toplam kalite kavramının hayata geçirilmesi,
  • Sınai ve idari maliyetlerin düşürülmesi yönünde ortak çalışma ve çözümler,
  • Kullanıcıların eğitilmesi,
  • Sektör çalışanlarının eğitimi,
  • Haksız rekabetin önlenmesi,
  • Sektör pazar payının genişletilmesi,
  • Üyelerin iç ve dış pazarlara açılımına katkı sağlanması,
  • Pazar payının genişletilmesine yönelik tanıtım ve fuarların organize edilmesi,
  • Mobilya sektörünün genel ve ortak sorunlarının ve gelişiminin çözümü temelinde federasyon gibi daha büyük ve kapsamlı örgütlenmelere gidilmesi,

ana başlıkları altında toplanabilir.