Başkan'ın Mesajı

Mutfak ve banyo mobilya sektörünün Markalı ürün segmentinin geliştirilmesi, sektörde standartlaşmanın ve toplam kalitenin hayata geçirilmesi, yatırımların teşvik  edilerek üyelerimizin uluslar arası rekabet koşulları içinde daha güçlü bir konuma getirilmesi gibi ortak amaç ve hedeflerinde güç birliği oluşturmak için, kurulan derneğimiz mobilya sektöründe kurulmuş ilk dernek olmasından kaynaklanan öncü kimliğini yine öncü bir girişimle, ankastre cihaz üretici ve ithalatçılarının dernek asıl üyeliğine geçişini sağlayan  düzenlemeyle kanıtladı. Konuyla ilgili olarak 2012 yılı Ocak ayında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak gerekli tüzük değişikliği gerçekleştirildi ve Haziran ayına gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda da oy birliği ile mutfak üretici ve ithalatçı firma temsilcilerimizin yanı sıra ankastre cihaz üretici ve ithalatçı firmalarını temsilen iki üyemiz de MUDER yönetim kuruluna seçildi.

Bu yapıyla oluşan yeni güç birliği sayesinde hedeflerimize yönelik çalışmalarımız da resmi kurumlar, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile daha da etkin ve kapsamlı projeler geliştirebileceğiz. Böylelikle mevcut, fuar ve dergi çalışmalarımız beraberinde “markalı mutfak ve banyo mobilyası”  kavramının toplumda yerleşmesine, profesyonel ve bireysel taleplerde kaliteli ve garantili ürünlerin tercih edilmesinin önemine ve tüketicinin doğru mutfak seçimi ve kullanımı konularında bilgilendirilmesine yönelik yürüttüğümüz diğer çalışmalarımızın yoğunlaşması ve çeşitlenmesini sağlayarak markalı ürün pazarının büyümesine yeni bir ivme kazandırabileceğiz.

Sektörde markalaşmış üyelerimizle, kullanıcıların isteklerine doğru cevap veren, yaşam kalitesini yükselten, çevre korumasına duyarlı malzemelerden üretilmiş, kullanıcıların her türlü ihtiyaçlarını kolaylaştırarak karşılayan, teknolojiyle donatılmış, evrensel anlamda güncel yenilikçi ürünlerle hizmet veriyoruz. Sektörde faaliyetlerimizi kurumsal çerçevede tüm iş süreçlerini kalite ve standartları gözeten yetişmiş işgücü ve müşteri odaklı yaklaşımla gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Gelişen ekonomimiz içinde katma değeri yüksek ürünler ve istihdam yaratan özelliğimizle, büyümeye olumlu katkıları olacak ve gelecek vaat eden sektörler içinde yer alıyoruz.

Türkiye’nin 75 milyonluk önemli Pazar alım gücü, Asya ve Avrupa`nın ortasında köprü vazifesi gören ve bize taşıma ve lojistik avantajı sunan önemli bir coğrafyada bulunması ise sektörde değerlendirilmesi gereken fırsatlarımız.

Türkiye’de gelir düzeyinin gelişimine ve markalı ürüne talebin artmasına paralel olarak gerçekleşecek yüksek kapasitede üretim ve işgücü verimliliği ile maliyet avantajının sağlanması sonucu konumuzda gelişmiş üretici ülkeler arasında yerimizi alacak ve yakın gelecekte uluslararası pazarlarda da söz sahibi olabileceğiz.

Gelişmeye çok açık olan sektörümüzde, işbirliğine ve güç birliğine önem veren anlayışımızla, sektörümüze girmek isteyen yatırımcı, mimar, tasarımcı ve potansiyel bayiler için de yeni iş imkânları yaratacak fırsatların daima yardımcısı olabileceğimizi hatırlatırken, sektörle ilgili her konuda derneğimize danışabileceğinizi belirtmek isteriz.